Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

Kolorowy pasek

 

 

     Nr  telefonu

Nazwa abonenta

Pok.

Piętro

957330-400

957330-401

tel./fax

Starosta

Małgorzata Domagała

starosta@powiatgorzowski.pl

118

1

Wicestarosta

Marcin Cyganiak

wicestarosta@powiatgorzowski.pl

120

Punkt Obsługi Interesanta

Jolanta Rolirad

0

SEKRETARIAT

starosta@powiatgorzowski.pl

119

1

957330-405

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Król

roman.krol@powiatgorzowski.pl

102

1

957330-447

Skarbnik Powiatu

Marek Szabat

skarbnik@powiatgorzowski.pl

212

2

957330-402

Sekretarz Powiatu

Wioletta Grzęda

sekretarz@powiatgorzowski.pl

114

 1

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

957330-405

957330-404  tel./fax

Anna Grzegolec

biuro@powiatgorzowski.pl

103

 1

Katarzyna Salamucha-Piątek/

Sylwia Lisowska

radapowiatu@powiatgorzowski.pl

FK

Wydział Finansowo-Księgowy

957330-446

Naczelnik Wydziału

Regina Kaczmarczyk

budzet@powiatgorzowski.pl

211

 2

957330-483

Izabela Owsianik

finansowy@powiatgorzowski.pl

210

957330-445

Liliana Tarasiuk

l.tarasiuk@powiatgorzowski.pl

957330-477

Izabela Flis

i.flis@powiatgorzowski.pl

957330-444

Agnieszka Gajda

a.gajda@powiatgorzowski.pl

209

GN

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

957330-421

Geodeta Powiatowy

Naczelnik Wydziału

Krzysztof Janicki

geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl

012

0

957330-442

Z-ca Naczelnika Wydziału

Jadwiga Wilbik

nieruchomosci@powiatgorzowski.pl

213

 2

95 7330-

      422

Bernadeta Mielczarek

014

0

Aleksandra Solich

ewidencjagruntow@powiatgorzowski.pl

957330-423

Dorota Dolata

013

Krzysztof Rajtar

957330-482

Joanna Trała

ochronagruntow@powiatgorzowski.pl

203

 2

957330-441

957330-443

Irena Wałaga

i.walaga@powiatgorzowski.pl

214

957330-499

Sylwia Jasińska

s.jasinska@powiatgorzowski.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

957330-424

Kierownik

Piotr Trybała

podgik@powiatgorzowski.pl

015

0

957330-425

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Grażyna Rusek

zud@powiatgorzowski.pl

017

957330-427

Przemysław Wojciechowski

kerg2@powiatgorzowski.pl

019

957330-429

Elżbieta Strasz

kerg1@powiatgorzowski.pl

Ryszard Białonowicz

kerg5@powiatgorzowski.pl

Anna Kurtyka/

Karolina Lewandowska

kerg3@powiatgorzowski.pl

957330-428

Paulina Niekrasz

mapy@powiatgorzowski.pl

022

957330-426

Bogdan Bednar

geodezja@powiatgorzowski.pl

016

RS

Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej

957330-469

Naczelnik Wydziału

Bartosz Jankowski

b.jankowski@powiatgorzowski.pl

219

 2

957330-484

                        Ewa Kogucka

           ewa.kogudzka@powiatgorzowski.pl      

218

957330-410

Magdalena Modrzewska-Chaciej

m.chaciej@powiatgorzowski.pl

957330-411

Michał Woźniak

m.wozniak@powiatgorzowski.pl

957330-450

Małgorzata Mierkiewicz

sprawyspoleczne@powiatgorzowski.pl

215

957330-476

Lidia Buszkiewicz

zdrowie@powiatgorzowski.pl

217

   957330-  

      448

Wioleta Krawczyk

krawczyk@powiatgorzowski.pl

957330-438

Przemysław Szabat

p.szabat@powiatgorzowski.pl

957330-478

Magdalena Nowak

m.nowak@powiatgorzowski.pl

216

RZ

Rzecznik Starostwa

957330-449

Wiesław Ciepiela

rzecznikprasowy@powiatgorzowski.pl

redakcja@powiatgorzowski.pl

202

2

Wydział Budownictwa i Środowiska

957330-456

Naczelnik Wydziału

Janina Machała

budownictwo@powiatgorzowski.pl

224

 2

957330-454

Kinga Zarówna

sekretariatba@powiatgorzowski.pl

221

957330-453

Alicja Pawlak

Teresa Wiesława Maczaluk

220

957330-474

Aneta Samulczyk

a.samulczyk@powiatgorzowski.pl

957330-455

223

957330-473

Renata Janiszewska

957330-486

Maria Jolanta Staszak

m.staszak@powiatgorzowski.pl

222

957330-417

Z-ca Naczelnika Wydziału

Krzysztof Cisek

srodowisko@powiatgorzowski.pl

121

 1

957330-418

Katarzyna Hałaczkiewicz

k.halaczkiewicz@powiatgorzowski.pl

122

Edyta Mazurek

e.mazurek@powiatgorzowski.pl

957330-419

Katarzyna Ważowska

k.wazowska@powiatgorzowski.pl

123

Wydział Budownictwa i Środowiska

Filia Kostrzyn nad Odrą

957278-103

Katarzyna Żurawska

Monika Szkolna

filiabok@powiatgorzowski.pl

Wydział Budownictwa i Środowiska

Filia Witnica

957216-487

Anna Małgorzata-Kowalska

BŚ-GG

Geolog Powiatowy

957330-419

Anna Suszczyńska

annasuszczynska@wp.pl

pn.  7:30 - 17:00

                     śr.-czw.  7:30 - 15:30

pt.   7:30 - 10:00

123

 1

OR

Wydział Organizacyjny

957330-407

Naczelnik Wydziału

Roman Kuziak

organizacyjny@powiatgorzowski.pl

111

 1

957330-465

p.o. Naczelnik

Magdalena Koper

m.koper@powiatgorzowski.pl

113

957330-480

Magdalena Perz

m.perz@powiatgorzowski.pl

957330-408

Radcowie prawni:

Magdalena Gudzowska-Kolczyńska

Kancelaria Kukier i Pielin

radcaprawny.mgk@powiatgorzowski.pl

112

957330-440

Urszula Sroka

administracja@powiatgorzowski.pl

110

957330-497

Jerzy Filipowicz

jerzy.or@powiatgorzowski.pl

957330-457

Informatyk

informatyk@powiatgorzowski.pl

104

957330-420

Konserwator: Tadeusz Ruszlewicz

           Kierowca: Andrzej Buryn

0

Nieodpłatna Pomoc Prawna

957330-406

AD Rem

pn. - pt.    9:00 - 13:00

116

1

PRK

Powiatowy Rzecznik Konsumentów


957330-439

Marcin Mazurek

rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl

 pn.   7:30 - 13:30

śr.    7:30 - 15:30

pt.    7:30 - 12:00

109

1

ZK

ZK-IN 

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Pion Ochrony

957330-413

Naczelnik Wydziału

Pełnomocnik ds. Ochrony

Informacji Niejawnych

Dorota Śliwińska

kryzys@powiatgorzowski.pl

pelnomocnik@powiatgorzowski.pl

107

 1

957330-414

957330-415

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Telefon służbowy

501 780 903 całodobowy

108

957330-414

Mieczysław Mołodciak

kryzys@powiatgorzowski.pl

957330-415

Natalia Jasińska

957330-416

FAX Wydział ZK i Pionu Ochrony

 

Kancelaria Niejawna -

Mieczysław Mołodciak

105

KO

Wydział Komunikacji

957330-435

Naczelnik Wydziału

Tadeusz Rybiński

t.rybinski@powiatgorzowski.pl

komunikacja@powiatgorzowski.pl

032

0

957330-437

Magdalena Świerczyńska

- wydawanie uprawnień do wykonywania    krajowego transportu drogowego

- nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców

115

      1

   957330-

      436

               Maria Kosmowska

 031

0

               Halina Puchalska

    957330- 

       475

               Roman Brzozowski

r.brzozowski@powiatgorzowski.pl

   957330- 

        430

           Magdalena Mazankiewicz/

                  Agata Nowak

030

    957330-

        462

Marta Dawidowicz

025

Katarzyna Pelc

957330-431

                   Elżbieta Garniec

026

    957330-

          432

   Katarzyna Bielecka/Beata Prończuk

           Z-ca Naczelnika Wydziału

Bartosz Kmita

    957330- 

       492

FAX Wydz. Komunikacji

Wydział Komunikacji

Filia Kostrzyn nad Odrą

957278-146

Katarzyna Wysoczańska

Dagmara Matijek

DR

Wydział Dróg Powiatowych

957314-570

Naczelnik Wydziału

Paweł Tokarczuk

tel. kom. 505 053 360

pzdgorzow@op.pl

Baczyna
ul. Myśliborska
2

Ewa Bielicka

tel. kom. 660 762 527

957315-021

tel./fax

Zygmunt Jaworski

tel. kom. 504 274 154

Lidia Chudalewska

tel. kom. 504 219 768

Teresa Pakuła

Franciszek Ludniewski

tel. kom. 509 219 768

Dróżnicy

tel. kom. 600 377 172

PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

957330-463

fax

957330-452

Piotr Koczwara

sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl

kontakt@pinbwgorzowie.pl

314

 3

957330-451

Biuro - Agnieszka Kołcz

Karolina Górna

Ewa Grociak-Żminkowska

Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska

pinb.powiatgorzowski@wp.pl

315

316

317

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

957330-458

Dyrektor

Daniel Olejniczak

pcpr@powiatgorzowski.pl

208

 2

957330-458

957330-459 tel./fax

Sabina Cieśla

207

957330-471

Irena Szlempo

i.szlempo@powiatgorzowski.pl

206

957330-460

Teresa Wilczyk-Surmacz

surmacz.pcpr@powiatgorzowski.pl

957330-470

Anna Turek

turek.pcpr@powiatgorzowski.pl

957330-472

957330-461

Marzena Modrzewska/Joanna Romaniuk

Sylwia Nowakowska

205

957330-490

Joanna Słodowa

204

PPP-1

Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1

957330-505

Dyrektor

Małgorzata Kobryń

305

 3

957330-468

957330-467

tel./fax

Sekretariat - Anna Iwanowska

porpsychped1@powiatgorzowski.pl

304

Sabina Niemczyn

Teresa Ostałowska

306

Dorota Poźniak-Przełomiec

307

Magdalena Madejczyk

Beata Sobolewska

300

Maria Szubert

301

Danuta Przewoźnik

303

Elżbieta Świderska

Barbara Skwierzyńska

302

Beata Bieńkowska-Blatkiewicz

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności nr 2

957360-695

Przewodniczący Zespołu

Daniela Leśkiewicz-Dudek

orzeczenia@powiatgorzowski.pl

217

ul. Walczaka 110

66-400 Gorzów Wlkp.

957360-694

Sekretarz Zespołu

216

957360-680

tel./fax

Referent Zespołu

Marzena Klukiewicz

957360-610

Referent Zespołu

Agnieszka Markowska

11

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

957330-481

tel./fax

Dawid Pigłowski

tel. kom. 602 173 447

d.piglowski@pfp.com.pl

310

 3

Marcin Nowakowski

tel. kom. 666 829 022

m.nowakowski@pfp.com.pl

Pracownia Projektowa ROMAX

957330-489

                 Roman Ropela

311

 3

                 Łukasz Grzesiak

Sukurs - Ubezpieczenia

957330-433

Agent ubezpieczeniowy

0

Agencja Celna URSULA ROEDER

957330-434

Agent celny

tel. kom. 605 503 511nt

agencja@uroeder.com.pl

0

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Filipowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Filipowicz
Data wprowadzenia:2016-07-22 12:30:05
Opublikował:Jerzy Filipowicz
Data publikacji:2016-07-22 12:34:11
Ostatnia zmiana:2016-11-16 11:43:06
Ilość wyświetleń:5579

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij